Методична робота

Методична робота в медичному училищі є складовою частиною навчально-виховного процесу.

Основною метою методичної роботи є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Координатором методичної роботи є методист Гуринова М.Ю.

Центром методичної роботи медичного училища є методичний кабінет.

Основними напрямками методичної роботи є:

 • спрямування та координація роботи циклових комісій;
 • надання методичних консультацій;
 • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду викладачів медичного училища, інших навчальних закладів, ознайомлення педагогів з передовим досвідом та його впровадження;
 • залучення викладачів до навчально-методичної, видавничої діяльності;
 • залучення викладачів до роботи в методичних об'єднаннях, семінарах, конференціях;
 • робота з молодими викладачами;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Основними формами методичної роботи в медичному училищі є:

 • засідання методичної ради;
 • засідання циклових комісій;
 • робота творчої групи;
 • діяльність Школи молодого викладача, наставництво;
 • діяльність Школи передового педагогічного досвіду;
 • відкриті заняття та заходи;
 • робота в  методичних об'єднаннях, конференціях, семінарах;
 • предметні декади, тижні;
 • майтер-класи, науково-методичні конференції;
 • методичні консультації;
 • розробка та вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів.

Координуючим органом методичної роботи училища є методична рада.

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін

Циклова комісія професійної та практичної підготовки № 1 

Циклова комісія професійної та практичної підготовки № 2