>>Кадри професійно технічної освіти

Благуш

Світлана

Василівна

Внутрішня медицина

Н/с у внутрішній медицині

методконтроль

Володько

Валентина

Василівна

Епідеміологія Інфектологія

М/с при інфектології

Герман

Світлана

Миколаївна

Акушерство 

Н/с в акушерстві та гінекології

Гінекологія

М/с в акушерстві

М/с в гінекології

Методконтроль

Караулова

Людмила

Володимирівна

Педіатрія 

Н/с в педіатрії

М/с в неврології Методконтроль

Мороз

Тетяна

Євгенівна

М/с у внутрішній медицині

М/с в геронтології та геріатрії, паліативній медицині

Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина

Отоларингологія

М/с  в отоларингології

методконтроль

Нибожинська

Олена

Валеріївна

Фармакогнозія

Ботаніка

Метоконтроль

Фармакологія

Рощина

Ольга

Олексіївна

М/с в педіатрії

Анестезіологія та реаніматологія

Педіатрія

Н/с в педіатрії

методконтроль

Лопатецька

Людмила

Миколаївна

Організація і економіка фармації

Фармакологія та

медична рецептура

Метоконтроль

Рикова

Любов

Луківна

Технологія ліків

Метод контроль

Фармакологія з рецептурою

Шкурман

Наталія

Василівна

Фармакологія

 

Агеєва

Валентина

Олександрівна

Догляд за хворими

Основи медсестринства

Методкотроль

Анікушин

Роман

Сергійович

Фізика і астрономія

БЖ

 

Апенько

Надія

Григорівна

Іноземна мова(за проф. спрям)

основи латинської мови

іноземна мова

Бузовський

Валерій

Петрович

Фізвиховання

Булітко

Світлана

Михайлівна

Хімія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Медична хімія

Гордієнко

Катерина

Петрівна

М/с в хірургії

Ріст і розвиток  

Стоматологічні захворювання

Репродуктивне здоров’я

Хірургія

Методконтроль

Гладкий

Яніс

Юрійович

Фізична культура

 

Дмитренко

Станіслав

Єгорович

Фізична виховання

Захист Вітчизни

Єрохова

Людмила

Василівна

Укр.мова

Укр.мова (за проф. спрямуванням)

Зайцева

Людмила

Олександрівна

Всесвітня історія

Історія України

Культурологія

Географія

Історія України

Артем’єва

Валерія

Вікторівна

Біологія

Медична біологія  охорона праці в галузі

Лушницька

Наталія

Валентинівна

Інформатика

Медична інформатика

Фізика і астрономаія

Основи біофізики

Інф. технології у фармації

Мартиненко

Наталія

Вікторівна

Іноземна мова (за проф.. спрям. )

Іноземна мова

Латинська мова

Олійник

Катерина

Вікторівна

Догляд за хворими

Основи медсестринства

М/с в сімейній медицині

М/с етика і деонтологія

Перша долікарська допомога

Сімейна медицина

Продан

Андрій

Миколайович

Біологія

Анатомія

Фізіологія

Рябець

Людмила

Миколаївна

Українська література

Зарубіжна література

Сліпкань

 Юлія

Василівна

Основи філософських знань

Соціологія

Економічна теорія

Громадянська освіта

Мистецтво (культурологія)

Мозолевська

Мотрона

Данилівна

Аналітична хімія 

Техніка лабораторних робіт

Хімія

Шкурат

Олена

Іванівна

Математика